Loading…

บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด

0-2231-5780-4
awh@asiawarehouse.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อาเซียคลังสินค้า บจก - Rack เก็บสินค้า

    Rack เก็บสินค้า

  • Rack เก็บสินค้า

    บริการ Rack เก็บสินค้าให้เช่า บริการจัดเก็บเอกสารแบบครบวงจร จัดเก็บเอกสาร จัดเก็บกล่องเอกสาร ทำลายเอกสาร ค้นหาด้วย ระบบ บาร์โค้ด ควบคุมการใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  บริการห้องตรวจสอบเอกสารในคลังให้กับลูกค้า พร้อมอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร บริการขนส่งเอกสาร มี GPS ติดตามการขนส่ง

    หมวดหมู่ : โกดังหรือคลังสินค้า